baldriparan logo

Zajímavosti o spánku

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov a vaše súkromie sú pre nás veľmi dôležité. V tomto vyhlásení vás preto chceme informovať o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

1. Zodpovedný orgán

Zodpovednou stranou za zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) je spoločnosť PharmaSGP GmbH.

PharmaSGP GmbH
Am Haag 14
82166 Gräfelfing
Nemecko
Telefón: +49 (0)89/85 89 639 – 150
Fax: +49 (0)89/85 89 639 – 201
E-mail: privacy-officer@pharmasgp.com

Úradník pre ochranu údajov:
SPIRIT LEGAL Fuhrmann Hense Partnerschaft von Rechtsanwälten
Právnik a úradník pre ochranu údajov
Peter Hense

Poštová adresa:
Úradník pre ochranu údajov
c/o PharmaSGP GmbH, Am Haag 14, 82166 Gräfelfing, Nemecko

Kontaktujte nás prostredníctvom zašifrovaného kontaktného formulára: Kontakt na úradníka pre ochranu údajov

2. Získavanie všeobecných informácií

Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky zaznamenávajú informácie všeobecného charakteru. Tieto informácie (protokolové súbory internetových serverov) zahŕňajú napríklad typ internetového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb a podobne. Ide výlučne o informácie, na základe ktorých nie je možné vyvodiť žiadne závery o vašej osobe. Tieto informácie sú nevyhnutné z technického hľadiska pre správne poskytovanie požadovaného obsahu webových stránok a sú pri používaní internetu povinné. Anonymné informácie tohto druhu štatisticky vyhodnocujeme na účely optimalizácie svojej webovej stránky a použitej technológie.

3. Nadviazanie kontaktu: zhromažďovanie, spracúvanie a využívanie osobných údajov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria k nim napríklad vaše meno, telefónne číslo, adresa, ako aj všetky ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete pri kontaktovaní e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Údaje, ktoré nám poskytnete pri kontaktovaní, budú uložené na účely spracúvania žiadostí a prípadných dodatočných otázok. Zákonnosť tohto spracúvania spočíva v zachovaní oprávnených záujmov zodpovednej osoby, pokiaľ neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov.

S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať s maximálnou starostlivosťou, bezpečne ich uchovávať a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

4. Používaniecookies

Ako mnoho iných webových stránok, aj my používame takzvané „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón atď.), keď navštívite našu webovú stránku. Tak získavame určité údaje, ako sú napr. IP adresa, použitý prehliadač a operačný systém. Cookies nesmú byť použité na spustenie programov alebo prenos vírusov do počítača. Vďaka informáciám obsiahnutým v súboroch cookie vám môžeme uľahčiť navigáciu a správne zobrazovať naše webové stránky.

Nami zhromaždené údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretím stranám a nebude vytvorené prepojenie s osobnými údajmi bez vášho súhlasu. Ak nám prostredníctvom nastavení internetového prehliadača alebo súhlasu povolíte používanie súborov cookie, môžu byť na našich webových stránkach použité nasledujúce súbory cookie: Google Analytics

Ak by sa tieto súbory cookie mohli týkať osobných údajov, budeme vás o tom informovať v nasledujúcich odsekoch.

Naše webové stránky môžete, samozrejme, prehliadať aj bez súborov cookie. Internetové prehliadače sú pravidelne nastavované tak, aby prijímali cookies. Upozorňujeme vás však, že ak deaktivujete používanie cookies, môže to znemožniť používanie niektorých funkcií našich webových stránok.

V nastaveniach prehliadača môžete vymazať jednotlivé alebo aj všetky súbory cookie. Získate tiež informácie a pokyny, ako môžete tieto cookies vymazať alebo vopred zablokovať ich ukladanie. V závislosti od poskytovateľa internetového prehliadača nájdete potrebné informácie na nasledujúcich odkazoch:

Používame tiež povinné cookies. Tieto cookies sú nevyhnutné na poskytovanie základných funkcií webových stránok. Napríklad pri zadávaní osobných nastavení ochrany osobných údajov, prihlasovaní alebo vypĺňaní formulárov. Na používanie povinných cookies nie je potrebný súhlas používateľa a ich používanie nie je možné deaktivovať

5. Šifrovanie SSL

Na zaistenie bezpečnosti pri prenose vašich osobných údajov používame metódy šifrovania využívajúce najmodernejšie technológie (napr. SSL) prostredníctvom HTTPS.

6. Vymazanie alebo zablokovanie údajov

Dodržiavame zásady vyhýbania sa používaniu údajov a minimalizácie údajov. Vaše osobné údaje preto uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie tu uvedených cieľov alebo ako to určujú zákonom stanovené doby uchovávania. Po splnení daného účelu alebo uplynutí tejto doby budú príslušné údaje štandardným spôsobom a v súlade so zákonnými predpismi zablokované alebo vymazané.

7. Používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics (názov súboru cookie:_ga,_gat,_gid; doba uloženia: 2 roky), internetovú analytickú službu spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len: „Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vygenerované súborom cookie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP adries na týchto webových stránkach spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, zostavenie správ o aktivitách na webových stránkach a poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude nikdy spájaná s inými údajmi spoločnosti Google.

Účelom spracúvania údajov je vyhodnotenie používania webovej stránky a zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke. Na základe používania webovej stránky a internetu majú byť potom poskytnuté ďalšie súvisiace služby. Údaje sú spracúvané na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

Príjemcom údajov je spoločnosť Google ako zmluvný spracovateľ. Preto sme uzavreli príslušnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov so spoločnosťou Google. Údaje sa vymažú, akonáhle už nie sú potrebné na naše účely zaznamenávania.

Google spracúva vaše údaje v USA a riadi sa Štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU_US Privacy Shield):  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, založené výlučne na vašom súhlase. Zamedzenie prístupu k nim môže znemožniť využívanie funkcií tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Taktiež môžete spoločnosti Google zabrániť zhromažďovať údaje o vašom používaní webovej stránky vygenerované súborom cookie (vrát. IP adresy) a spracúvať tieto údaje stiahnutím a nainštalovaním doplnku pre prehliadač, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: Doplnok prehliadača na deaktiváciu Google Analytics.

Dodatočne alebo alternatívne k doplnku prehliadača môžete zabrániť sledovaniu prostredníctvom služby Google Analytics na našich webových stránkach kliknutím na nasledujúci odkaz. Do vášho zariadenia bude nainštalovaný súbor cookie na vyňatie (tzv. opt-out cookie). To zabráni tomu, aby služba Google Analytics v budúcnosti zhromažďovala údaje pre túto webovú stránku a tento prehliadač, kým vo vašom prehliadači zostane nainštalovaný daný súbor cookie.

Pomocou nástroja na sledovanie Google Analytics je možné vyhodnotiť správanie návštevníkov webovej stránky a analyzovať ich záujmy. Na tento účel vytvoríme pseudonymný používateľský profil.

8. Vložené videá z YouTube

Na niektoré z našich webových stránok vkladáme videá z YouTube. Prevádzkovateľom príslušných doplnkov je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite stránku s doplnkom YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Spoločnosť YouTube bude pri tom informovaná, ktoré stránky navštevujete. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, môže vám YouTube individuálne priradiť typ správania na internete. Môžete tomu zabrániť, ak sa vopred odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Po spustení videa z YouTube používa poskytovateľ súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov.

Ak deaktivujete ukladanie cookies pre program Google Ad, nebudete môcť rátať s takýmito cookies ani pri sledovaní videí z YouTube. YouTube však ukladá neosobné informácie o používaní stránok aj do iných súborov cookie. Môžete tomu zabrániť zablokovaním ukladania súborov cookie v prehliadači.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov na „YouTube“ nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9. Doplnky sociálnych médií

Ponúkame vám možnosť používať na našich webových stránkach tzv. „tlačidlá sociálnych médií“. Na ochranu vašich údajov používame pri implementácii riešenie „Shariff“. Tieto tlačidlá sú na webových stránkach integrované vo forme grafík, ktoré obsahujú odkaz na príslušnú webovú stránku poskytovateľa tlačidla. Kliknutím na grafiku budete presmerovaní na služby daného poskytovateľa. Až vtedy budú údaje odoslané príslušnému poskytovateľovi. Ak nekliknete na grafiku, výmena medzi vami a poskytovateľmi tlačidiel sociálnych médií sa neuskutoční. Informácie o zhromažďovaní a používaní vašich údajov na sociálnych sieťach nájdete v príslušných podmienkach používania daného poskytovateľa.

Na našich webových stránkach sa nachádzajú tlačidlá sociálnych médií nasledujúcich spoločností:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)

10. Prenos údajov prostredníctvom (pridružených) odkazov

Na našich webových stránkach niekedy umiestňujeme odkazy, ktoré vám uľahčia cestu k ďalším zaujímavým webovým stránkam. Kliknutím na odkazy budete presmerovaní iba na príslušné webové stránky. Neposkytujú sa pri tom žiadne osobné údaje. Upozorníme vás tiež na platné vyhlásenia o ochrane osobných údajov príslušných webových stránok, na ktoré budete po kliknutí na odkazy presmerovaní. Preto nepreberáme zodpovednosť za tretie strany.

11. Vaše právo na prístup k údajom, opravu, zablokovanie, vymazanie a právo namietať

V súlade so zákonnými ustanoveniami máte právo kedykoľvek získať prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame. V súlade so zákonnými ustanoveniami máte tiež právo na opravu, obmedzenie, zablokovanie alebo, odhliadnuc od predpísaného uchovávania údajov pre obchodné transakcie, aj na vymazanie svojich osobných údajov. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu, ktoré prebieha na základe zákonných ustanovení.

V tejto súvislosti, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa obráťte na osobu poverenú ochranou osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete úplne dole.

Bez ohľadu na to máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Ďalej upozorňujeme, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu (napr. rozhodovaniu o uzavretí zmluvy priamo prostredníctvom počítačového programu).

12. Zmena našich pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo príležitostne upravovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov tak, aby vždy zodpovedalo aktuálnym požiadavkám alebo aby v ňom boli zohľadnené zmeny v našich službách, napr. pri zavádzaní nových služieb. V prípade vašej opätovnej návštevy potom platí nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Obsah tohoto webu je určený iba pre užívateľov zo Slovenskej republiky.
cross