baldriparan logo

Zajímavosti o spánku

Odtlačok

PharmaSGP GmbH
Am Haag 14
82166 Gräfelfing
Nemecko

Telefón: +49 (0)89 85 89 639 – 150
Fax: +49 (0)89 / 85 89 639 – 201
E-Mail: info@pharmasgp.com

Konatelia: Natalie Weigand, Michael Rudolf
Registrový súd: Okresný súd v Mníchove
Číslo v obchodnom registri: HRB 178264
IČ DPH: DE 264 041 749

Právne upozornenie:
Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou možnou starostlivosťou. Napriek tomu nie je možné zaručiť správnosť a presnosť obsiahnutých informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody priamo alebo nepriamo vyplývajúce z používania tejto webovej stránky je vylúčená, pokiaľ nie je založená na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti. Ďalšie vysvetlenia sú uvedené v našich poznámkach o ochrane údajov.

Zdroje obrázkov:
Shutterstock: ©michaeljung, ©Sidsel Clement

Obsah tohoto webu je určený iba pre užívateľov zo Slovenskej republiky.
cross