baldriparan logo

Zajímavosti o spánku

Podmienky použitia

Všeobecné podmínky používání

Stav 1. 10. 2018

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.BALDIRPARAN.SK A JEJICH PODSTRÁNEK

Přístupem na webové stránky a jejich používáním vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami používání (dále jen „VPP“).
Před použitím nebo jiným přístupem na webové stránky si prosím VPP pečlivě přečtěte. Přístupem na webové stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si tyto VPP přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s jejich právní závazností ve stejném rozsahu jako podpisem.

OBSAH ONLINE NABÍDKY

Společnost PharmaSGP GmbH nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči společnosti PharmaSGP GmbH týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud nelze prokázat, že společnost PharmaSGP GmbH jednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost PharmaSGP GmbH si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat nebo dočasně či trvale ukončit zveřejňování částí stránek nebo celého webu bez předchozího upozornění. Webové stránky mohou čas od času obsahovat informace o různých zdravotních stavech. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zdravotních záležitostí, měli byste se poradit s lékařem nebo jiným odborníkem. Informace uvedené na těchto webových stránkách mají pouze obecný charakter a nemohou nahradit lékařskou diagnózu a léčbu.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Stránky můžete procházet podle vlastního uvážení a kdykoli stahovat poskytnuté materiály. Všechny stažené materiály lze používat pouze pro osobní, nekomerční účely.

ODKAZY A LINKY

Společnost PharmaSGP GmbH neodpovídá za žádný obsah cizích internetových stránek (linky), na které přímo nebo nepřímo odkazují její stránky ‒ ledaže by o nezákonném obsahu věděla a byla schopna technicky zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení těchto stránek. Společnost PharmaSGP GmbH tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nezákonný obsah. Společnost PharmaSGP GmbH nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných nebo prolinkovaných stránek, které byly změněny po umístění odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastní internetové nabídky i na externí záznamy v burze kontaktů, kterou zřizuje. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoliv ten, kdo na příslušnou stránku pouze odkazuje prostřednictvím linků.

PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Společnost PharmaSGP GmbH se snaží dodržovat autorská práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty použité ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvořila, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran. Autorská práva na publikované objekty vytvořené společností PharmaSGP GmbH zůstávají společnosti PharmaSGP GmbH. Jakékoli kopírování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu společnosti PharmaSGP GmbH povoleno.

ÚČINNOST

Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, již nejsou nebo nejsou zcela v souladu se zákonem, obsah nebo platnost ostatních částí dokumentu zůstává touto skutečností nedotčena.

Obsah tohoto webu je určený iba pre užívateľov zo Slovenskej republiky.
cross